Autumn Milky Way with Oaks, Columbia Gorge, Washington. © September, 2016